Za mundurem panny sznurem

Za mundurem panny sznurem

Dziś odbyło się ślubowanie klasy o profilu technik spedytor, która będzie pierwszą klasą mundurową w Zespole Szkół nr3 w Sławięcicach. Wbrew temu, czego można by się było spodziewać, ponad połowę stanu klasy stanowią dziewczyny.

Podstawowym celem powstania tej klasy jest przygotowywanie młodzieży do podjęcia pracy w szeregach służb mundurowych. Już od pierwszej klasy, poza normalnym programem kształcenia, uczniowie będą odbywać wspólne zajęcia ze strzelectwa, musztry, samoobrony, terenoznawstwa i łączności oraz zajęcia praktyczne z taktyki wojskowej. Dodatkowo zostaną dla nich zorganizowane wyjazdy na obozy kondycyjne, a także wizyty w jednostkach straży pożarnej i w komendzie policji.

Uznaliśmy, że służba mundurowa wspaniale może wpisywać się w zawód technika spedytora. Dajemy młodym ludziom szansę zapoznania się ze wszystkimi służbami mundurowymi – mówił podczas uroczystości Adam Kania, dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

W drugiej klasie uczniowie będą mogli wybrać profile: strażacki, policyjny lub wojskowy, żeby jeszcze dokładniej przygotować się do późniejszej zawodowej służby. Szkołę zakończą, pisząc nie tylko maturę, ale również zdając egzamin na technika spedytora, na tym jednak nie koniec. Największym atutem podjęcia edukacji w klasie mundurowej, będą dodatkowe punkty przy teście kwalifikacji, który przechodzi się wstępując np. do policji.

Poza tym nad edukacją młodych kadetów i kadetek będą czuwać instytucje współpracujące przy projekcie z Zespołem szkół nr.3 czyli: Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Opolski, Wojskowa Komenda Uzupełnień, 10 Opolska Brygada Logistyczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Jednostka Ratownicza „Blachownia” i Ochotnicza Straż Pożarna „Sławięcice”.