Wielka gala społeczników w Kędzierzynie-Koźlu

Wielka gala społeczników w Kędzierzynie-Koźlu

Andrzej Puławski z Zagwiździa  to tegoroczny Społecznik Roku Województwa Opolskiego, zaś Tomasz Wojciech Kłoś otrzymał wyróżnienie Super Społecznika Roku. Laureatem nagrody Opolska Niezapominajka został Bank Żywności w Opolu. W Kędzierzynie Koźlu odbyła się już VII gala „Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.

W regionie nie brakuje dobrych, zaangażowanych społecznie ludzi i aktywnych organizacji. Wszyscy oni spotkali się na regionalnym dniu pozarządowca, czy gali, podczas której najlepszym wręczano  statuetki Społecznika Roku Województwa Opolskiego, Opolskiej Niezapominajki oraz wyróżnienia z zakresu ekonomii społecznej. – To najbardziej różnorodna wśród imprez, organizowanych przez samorząd regionu, bo to tu spotykają się najbardziej aktywni z aktywnych, działający w wielu dziedzinach życia – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. A dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO Barbara Kamińska dodaje, że kapituły konkursów mają zawsze  – a tak było i w tym roku – ogromną trudność, by wyłonić tych najlepszych.

Ludzie dla ludzi

Wśród nominowanych w tym roku do tytułu społecznika roku było wiele wspaniałych osób i ciężko było spośród nich wybrać tę jedyną. Po trudnych obradach kapituły  tytuł społecznika roku 2022 otrzymał Andrzej Puławski, działacz społeczny ratujący zabytki i organizator wielu akcji na rzecz dzieci i osób pokrzywdzonych. To także strażak ochotnik od 1976 r. i animator kultury, m.in. twórca regionalnej sali muzealnej w Zagwiździu. Mocno wzruszony po usłyszeniu laudacji podczas gali mówił, że nie miał pojęcia, że jest takim człowiekiem, o jakim właśnie usłyszał. Marszałek przyznał także nagrodę specjalną i tytuł Super Społecznika Roku Województwa Opolskiego. Otrzymał go Tomasz Wojciech Kłoś z gminy Strzeleczki, który na co dzień angażuje się w rozwój szkolnictwa, w pozyskiwanie sponsorów, organizację imprez okolicznościowych, w remonty wielu obiektów użyteczności publicznej.

Wyróżnienia w tym konkursie otrzymały trzy osoby. To nauczycielka z Opola Justyna Kowol, która  przez lata dała się poznać jako animator, organizator i realizator różnych inicjatyw edukacyjno–wychowawczych oraz Anna Król z Kluczborka, która jest pomysłodawczynią utworzenia Jadłodzielni i Książkodzielni przy targowisku miejskim, a z wolontariuszami prowadzi punkt pomocy osobom potrzebującym „Kluczbork dzieli się dobrem”. To także działająca w środowisku senioralnym gminy Turawa i regionu Maria Kula,  koordynatorka i animatorka osób starszych w swojej gminie.

Aktywne organizacje społeczne

W konkursie Opolska Niezapominajka o laur tej najlepszej rywalizowało niemal 30 organizacji. Decyzją kapituły konkursowej w tym roku ten tytuł przypadł Bankowi Żywności w Opolu, który przeciwdziała marnowaniu żywności poprzez organizowanie bezpłatnego systemu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności niesprzedanej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Opolszczyzny. W 2022 r. Bank pozyskał około 2,5 tys. ton żywności dla 50 tys. mieszkańców regionu, aktywnie taż działa na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Prezes Banku Edward Ambicki podkreślał, że specyfiką jego organizacji jest współpraca z wieloma instytucjami, ale i innymi organizacjami społecznymi.  – Nie tylko pomagamy, ale musimy umieć współpracować, by skutecznie pomagać potrzebującym – dodawał. W konkursie wyróżniono także trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Europa Iuvenis, Stowarzyszenie Kulturalne Opole oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego.

Ekonomia społeczna dla każdego

Doroczna gala jest także okazją do uhonorowania najlepszych organizacji w regionie, działających w sektorze ekonomii społecznej. W tym roku nagroda główna i tytuł Lidera Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego przypadł  Klubowi Integracji Społecznej w Opolu, który na co dzień aktywizuje osoby bezrobotne i poszukujące pracy do podjęcia działań w celu zdobycia zatrudnienia. Kapituła wyróżniła także dwie organizacje – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM oraz Spółdzielnię Socjalną “ECO-INVEST” z Opola.

Kędzierzyńska gala była też okazją do prezentacji dorobku wielu organizacji i stowarzyszeń, które przygotowały swoje stoiska promocyjne w hali Azotów.

  Opis i pełna lista laureatów na stronie https://www.opolskie.pl/2023/09/dzialaja-i-pomagaja-zostali-docenieni/