Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty ZAK za II kwartał i I półrocze 2023 roku pod istotnym wpływem warunków rynkowych w Europie

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty ZAK za II kwartał i I półrocze 2023 roku pod istotnym wpływem warunków rynkowych w Europie

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK S.A. odnotowała w II kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 586 mln zł, wynik netto na poziomie minus 115 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 22%. W ujęciu narastającym w I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty ZAK S.A. wygenerowała 1,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, minus 284 mln zł zysku netto i minus 261 mln zł wyniku EBITDA.

Osiągnięte wyniki finansowe podlegały w dalszym ciągu silnej presji popytowo-podażowej i kumulacji niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej.

– Ograniczony popyt w poszczególnych segmentach spowodował, że w II kwartale, jak również w całym I półroczu br. Grupa Azoty ZAK – podobnie jak pozostali europejscy producenci branży nawozowo-chemicznej – dostosowywała poziomy produkcji do bieżącego zapotrzebowania. Kluczowym czynnikiem wpływającym na spadek popytu był bezcłowy import na rynek europejski produktów m.in. z krajów azjatyckich, w których producenci nie są zobligowani do ponoszenia wysokich kosztów polityki klimatycznej. Pod koniec drugiego kwartału w obszarze nawozowym podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu cen wykupu dla towarów znajdujących się w przechowaniu, co pozwoliło uzyskać zwiększoną sprzedaż ilościową i wartościową. Aktualnie  dostrzegamy pozytywne sygnały z rynku sugerujące odbicie popytu i zwiększanie aktywności zakupowej w segmencie Agro. W Segmencie Oxoplast prognozowana wcześniej poprawa sytuacji rynkowej w Europie nie nastąpiła – region europejski pozostawał najdroższym kosztowo regionem w stosunku do producentów z Azji i USA. Ograniczało to możliwości dla sprzedaży eksportowych. W II kwartale spółka kontynuowała realizację inwestycji w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej, w tym m.in. budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej oraz kompresorowni tlenowej, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej wpływającej na konkurencyjność Grupy Azoty ZAK na poszczególnych rynkach produktowych – ocenia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A., wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

W Grupie Azoty ZAK S.A. od czerwca do sierpnia trwały prace modernizacyjne i remonty, a także wzmożone prace inwestycyjne. Celem powyższych działań była poprawa bezpieczeństwa technicznego oraz utrzymywanie pracy instalacji na odpowiednich obciążeniach, by osiągały planowane zdolności produkcyjne.

Segment Oxoplast

W I półroczu Segment Oxoplast odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 337 mln zł (163 mln zł w II kwartale). Kluczowe czynniki wpływające na sytuację rynkową dla produktów Segmentu Oxoplast pozostają niezmienne od II połowy 2022 r. W dalszym ciągu odczuwana była presja podażowo-popytowa. Marża EBITDA Segmentu Oxoplast w I półroczu 2023 roku ukształtowała się na poziomie minus 23,1%.

Segment Agro

Segment Agro w I półroczu osiągnął przychody na poziomie 649 mln zł (284 mln zł w II kwartale).  Z uwagi na niską aktywność zakupową producentów rolnych nastąpił spadek sprzedaży nawozów. Wypracowana w I półroczu 2023 marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 23%.

Źródło: komunikat Grupy Azoty ZAK SA