Ścieżka rowerowa zamiast topoli

Ścieżka rowerowa zamiast topoli

Dziś od rana wielu mieszkańców śródmieścia było zaniepokojonych rozpoczętą wycinkom topoli rosnących naprzeciwko budynku pływalni. Wycinkę planowano od dawna.

Jest to pierwszy etap remontu kolejnego odcinka alei Jana Pawła II, gdzie remontowana będzie uszkodzona nawierzchnia, a miejsce po wyciętych dziś drzewach posłuży stworzeniu ścieżki rowerowej. Łącznie pod tę inwestycję wyciętych zostanie szesnaście drzew.

Zdania w kwestii słuszności w usunięciu drzew są podzielone. Wielu mieszkańców wyraziło swoje oburzenie wycinką, a niektórzy domagali się nawet jej wstrzymania. Jak wiceprzewodnicząca rady miasta, Ewa Czubek, która dziś opublikowała na swoim Facebooku wpis pełen dezaprobaty dla przedsięwzięcia.

Kolejnymi etapy budowy mają być między innymi: przebudowa dwóch kolizyjnych skrzyżowań, modernizacja latarni ulicznych, instalacja sygnalizacji świetnej, wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową oraz stworzenie bezpieczniejszych i lepiej oświetlonych przejść dla pieszych. W zamian wyciętych dziś drzew planowane jest posadzenie innych roślin na wygospodarowanych terenach zielonych.