Powstanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Powstanie pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Na wczorajszej sesji Rady Miasta podjęto ostateczną decyzję w sprawie postawienia pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego na stulecie niepodległości państwa polskiego.

W głosowaniu radni byli jednomyślni – pomnik musi stanąć. Rzeczą, co do której nie umieli się zgodzić, było – gdzie? Dwoma głównymi miejscami, branymi w tej kwestii pod uwagę, były Park Pojednania w Kędzierzynie i Plac Rady Europy w Koźlu.

Projekt postawienia pomnika przewijał się od lat. Radni, mimo że na pomysł patrzyli raczej przychylnie, mieli na tyle wątpliwości co do szczegółów projektu, że jego realizacja wciąż była odkładana. Również w trakcie trwania sesji rozgorzała długa debata na temat lokalizacji. Niewiele brakowało, by rozstrzygnięcie tego problemu zostało po raz kolejny przeniesione.

– Różnice zdania były, są i będą – mówił do pozostałych radnych Andrzej Kopacki. – Ilu ludzi miałoby do nas pretensję, że jako radni tej kadencji nie upamiętniliśmy w należyty sposób setnej, okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości?

Większość radnych w oficjalnym głosowaniu opowiedziało się za tym, by pomnik marszałka stanął przed Urzędem Miasta, na Placu Rady Europy.

Szczęścia i wzruszenia nie kryli panowie Grzegorz Jarzębski i Grzegorz Niemiec-Sobczak, przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotycznego „Wolność”, które rozpoczęło tę inicjatywę.

– Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, że Rada miasta podjęła tę szczytną i wielką decyzję – mówili po skończeniu sesji – za co dziękujemy władzom miasta i wszystkim mieszkańcom wspierającym ten projekt, o który zabiegaliśmy siedem lat.

Dla „Wolności” to jednak dalej nie koniec zmagań, teraz przyjdzie im uzbierać kwotę osiemdziesięciu tysięcy złotych, które jako strona społeczna zobowiązali się dołożyć do budowy pomnika. Zapowiadają, że do pracy biorą się jak najszybciej.