Najdrożsi 2020 - ranking Dobrej Gazety

Najdrożsi 2020 - ranking Dobrej Gazety

Tak jak co roku, sprawdzamy, jak kształtują się zarobki najdroższych urzędników w Kędzierzynie-Koźlu. W rankingu wyraźnie widać konsekwencje obniżki wynagrodzeń posłów i samorządowców, jaką zarządził Jarosław Kaczyński, a posłowie poprzedniej kadencji karnie uchwalili. Próba podniesienia zarobków posłów, członków rządu i samorządowców w dobie pandemii, spełza na niczym. Oznacza to sytuację, w której prezydent miasta i starosta powiatu zajmują dopiero 13. i 14. miejsce w rankingu.

Różnicę widać tym bardziej, że większość osób z naszego rankingu zwiększyła w 2019 roku swoje zarobki. Rekordzistą jest dyrektor szpitala Jarosław Kończyło, który w 2019 roku zarobił ponad 40 tys. zł więcej.

Podane poniżej kwoty zaczerpnęliśmy z oświadczeń majątkowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej. Po uwagach Czytelników postanowiliśmy połączyć w rankingu urzędników miejskich i powiatowych. Pod uwagę braliśmy wyłącznie wynagrodzenia z tytułu etatowej pracy (bez umów o dzieło, zlecenie, rad nadzorczych etc.) Wszystkie kwoty są kwotami brutto i obejmują cały 2019 rok.

 1. Jarosław Kończyło, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 224 592 zł
 2. Barbara Ermisch-Lipniacka prezes zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji 205 806 zł
 3. Jolanta Gądek-Rypel prezes zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej 188 968 zł
 4. Joanna Koziarska-Kiziak prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 173 348 zł
 5. Izabela Migocz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 166 920 zł
 6. Arnold Scheit członek zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej 156 003
 7. Piotr Gabrysz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 154 859 zł
 8. Józef Gisman wicestarosta 149 447 zł w tym nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy
 9. Artur Maruszczak zastępca prezydenta miasta 149 270 zł
 10. Wojciech Jagiełło zastępca prezydenta miasta 149 226 zł
 11. Zbigniew Romanowicz sekretarz miasta 149 197 zł
 12. Anna Brągiel dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” 144 418 zł
 13. Stanisław Węgrzyn dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych 143 809 zł
 14. Sabina Nowosielska prezydent miasta 141 898 zł
 15. Małgorzata Tudaj starosta powiatu 139 967 zł
 16. Grażyna Jóźwin dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 136 886 zł (w tym dwie nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 17. Joanna Hariasz skarbnik miasta 136 234 zł
 18. Beata Malajka, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 136 049 zł
 19. Danuta Ceglarek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 132 225 zł.
 20. Wiesława Trelka skarbnik powiatu 130 176 zł
 21. Marlena Krakowiak kierownik Referatu Podatków i Opłat lokalnych w Wydziale Finansowym 128 987 zł
 22. Piotr Pabisz dyrektor Miejskiego Zakładu Cmentarnego 125 890 zł
 23. Brygida Kolenda-Łabuś przewodnicząca Związku Międzygminnego „Czysty Region” 121 644
 24. Ewa Krahl dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania 120 306 zł
 25. Gabriela Helbin-Golasz kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 117 250 zł
 26. Agata Morskis zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 114 455 zł
 27. Elżbieta Fiołek kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 110 697 zł
 28. Arkadiusz Kryś dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 110 438 zł
 29. Edyta Krubasik zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 109 184 zł (w tym dwie nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
 30. Małgorzata Jarosz-Wojtarowicz kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 106 042 zł
 31. Bożena Jankowska kierownik Wydziału Oświaty i Wychowania 102 900 zł