Konkurs na dyrektora PP nr 17 – wojewoda wkroczył do gry

Konkurs na dyrektora PP nr 17 – wojewoda wkroczył do gry

Wojewoda unieważnił w środę zarządzenie prezydent miasta ws. konkursu na dyrektora PP nr 17. Zdaniem wojewody opolskiego, zarządzenie prezydenta miasta powołującego komisję konkursową, której celem było wybranie dyrektora przedszkola nr 17 jest nieważne z powodu powołania w skład komisji radnej Katarzyny Dysarz.

„W ocenie Wojewody Opolskiego opartej na stanowisku doktryny i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych przez “przedstawiciela organu” należy rozumieć pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego ustawowych zadań.” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody. Mówiąc wprost, chodzi o to, że zdaniem wojewody tylko pracownicy urzędu miasta mogą reprezentować prezydenta miasta w komisji konkursowej. Katarzyna Dysarz nie jest pracownikiem UM, nie pobiera z urzędu miasta pensji, a jedynie jako radna dietę.

Jak poinformowała nas Martyna Kolemba, rzecznik prasowa wojewody opolskiego, takie rozstrzygnięcie nadzorcze oznacza unieważnienie konkursu, ponieważ jego przebieg nastąpił z uchybieniem formalnym. – Konkurs powinien zostać ogłoszony ponownie, ale teraz poczekamy na działania władz Kędzierzyna-Koźla – powiedziała w rozmowie z DG Martyna Kolemba.

Na rozstrzygnięcie wojewody przysługuje prawo odwołania się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Urząd miasta ma na to 30 dni.

Na odpowiedź urzędu miasta nie musieliśmy długo czekać. Zdaniem prezydent miasta Sabiny Nowosielskiej konkurs przebiegł prawidłowo a obecność w komisji konkursowej radnej, nie wpłynęła na przebieg konkursu. Gdyby tak miało być, nieważne musiałyby być zarządzenia prezydenta miasta w innych przypadkach. W tej kadencji już 30 razy odbywały się konkursy na stanowiska dyrektorskie w placówkach oświatowych. – W każdej z tych komisji zasiadał jeden lub nawet dwoje radnych – podkreśla Sabina Nowosielska. – Nawet w poprzednim konkursie na dyrektora przedszkola nr 17 w 2013 roku w komisji konkursowej zasiadała miejska radna Elżbieta Czeczot. W tych wszystkich wcześniejszych konkursach wojewoda nie dopatrzył się nieprawidłowości, a w tym jednym konkursie już tak? Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że sprawa ma podtekst polityczny.

Prezydent miasta powołała już Agatę Gabrysz na dyrektora przedszkola nr 17. Jednocześnie zamierza odwołać się do WSA od decyzji wojewody.