Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy powrócił do prowadzenia szkoleń biznesowych

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy powrócił do prowadzenia szkoleń biznesowych

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, w ramach wspierania rozwoju przedsiębiorczości, powrócił do organizacji szkoleń kierowanych do przedsiębiorców Kędzierzyna-Koźla. Tematem pierwszego po restrykcjach związanych z pandemią bloku szkoleniowego było zarządzanie w świecie VUCA.

Motyw wybrany nieprzypadkowo. Dla jednych akronim VUCA, oznaczający zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność ogólnych warunków i sytuacji (ambiguity), to chaos, który należy opanować, dla drugich to nowe możliwości kryjące się pod pierwotnie wyglądającym problemem.

VUCA doskonale charakteryzuje to, w jakim świecie żyjemy: świat pandemii, zmian klimatycznych, protestów społecznych, kurczących się zasobów naturalnych.

Jaki powinien być menedżer w świecie VUCA – na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy trzydniowego bloku szkoleniowego.

 

Blok pierwszy 21 czerwca – prowadziła trener Wisława Grabarczyk-Kostka, ekspert w obszarze HR, trener psychologii biznesu. Od 2010 roku związana z EY Academy of Business.

Podczas tego bloku tematem przewodnim był coaching w zespole oraz kierunkowanie zespołu na sukces.

Szkolenia 22 i 23 czerwca prowadziła trener Ilona Stawczyk, wykładowca i trener MBA, członek i założyciel Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, członek Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej, wykładowca WSB.

22 czerwca blok koncentrował się wokół tego, czym jest świat VUCA, jakich wymaga kompetencji, dlaczego agile – zdolność do tworzenia i reagowania na zmiany w celu osiągnięcia sukcesu w niepewnym i burzliwym środowisku – przynosi odpowiedź w zakresie zarządzania.

23 czerwca upłynął pod znakiem zespołu, jego zasobów, ról, efektów, emocji oraz współdziałania w zespole, a także odporności menedżera.

 

W szkoleniu brali udział przede wszystkim przedsiębiorcy z grupy MŚP, którzy bardzo wysoko ocenili poziom spotkań oraz jego przydatność i aktualność w obecnym środowisku biznesowym. Fakt, że szkolenie zostało tak przygotowane, by zachować możliwość uczestnictwa w wybranych blokach lub całości, również spotkał się z dużą aprobatą przedsiębiorców.

W planach KKPP kolejne spotkania doskonalące kompetencje w obszarze zarządzania, obsługi sprzedaży produktu, czy też zagadnień związanych z prawem pracy.