Grupa Azoty ZAK zakończyła realizację kolejnej inwestycji w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej

Grupa Azoty ZAK zakończyła realizację kolejnej inwestycji w ramach Nowej Koncepcji Energetycznej

Na terenie Wydziału Amoniaku kędzierzyńskiej spółki Grupy Azoty zabudowano nową sprężarkę tlenu, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa procesowego oraz pracowników. Projekt o wartości blisko 77 mln zł jest elementem Nowej Koncepcji Energetycznej – jednej z ważniejszych inwestycji realizowanych obecnie w Grupie Azoty ZAK.

Kluczowym elementem zadania była wymiana wyeksploatowanych sprężarek tlenu napędzanych turbinami parowymi na nową, o napędzie elektrycznym. Zabudowa sprężarki w odrębnej hali wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa pracowników oraz ciągłość produkcji.

W zakres prac, oprócz zakupu i montażu nowej sprężarki wraz z niezbędnym osprzętem towarzyszącym, weszły: budowa hali, doprowadzenie rurociągów z mediami do sprężarki i hali, zabudowa aparatury kontrolno-pomiarowej i systemu zasilania, włączenie sprężarki do istniejącej instalacji Wydziału Amoniaku oraz systemu sterowania i blokad.

– Zrealizowana inwestycja wpisuje się w Nową Koncepcję Energetyczną – projekt bazujący na zagospodarowaniu ciepła pochodzącego z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Jesteśmy już na finiszu jeśli chodzi o cały projekt, poziom jego zaawansowania przekroczył 90 procent – tłumaczy Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

W ramach pakietu Nowej Koncepcji Energetycznej realizowane jest ostatnie z siedmiu zadań – budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w obszarze Jednostki Biznesowej Energetyka.