Grupa Azoty ZAK ma nowy zarząd i radę nadzorczą

Grupa Azoty ZAK ma nowy zarząd i radę nadzorczą

Podczas posiedzenia w dniu 29 grudnia 2023 r. rada nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A. powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. członków zarządu na nową kadencję.

Skład zarządu Grupy Azoty ZAK od 1 stycznia 2024 r. będzie przedstawiał się następująco:

Artur Kopeć – wiceprezes zarządu, na dzień 29 grudnia 2023 r. dyrektor Departamentu Agro,

Łukasz Kocur – członek zarządu, na dzień 29 grudnia 2023 r. dyrektor Departamentu Inwestycji,

Lucjusz Adrian Standera – członek zarządu.

Tydzień wcześniej doszło do wyboru nowej rady nadzorczej. W piątek, 22 grudnia 2023 roku, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna dokonano zmian w składzie rady nadzorczej Spółki. Z dniem 31 grudnia 2023 roku odwołano dotychczasowych członków Rady Nadzorczej XI kadencji w składzie: dr Ewa Wolff – Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki, prof. dr hab. Marek Bugdol, dr Artur Ogurek, Adrian Czubak i Jarosław Szóstka.

Jednocześnie podjęto uchwały powołujące z dniem 1 stycznia 2024 roku członków Rady Nadzorczej na kolejną XII kadencję, w składzie: Filip Grzegorczyk – przewodniczący rady nadzorczej, Artur Kamiński, Adrian Czubak, Grzegorz Czajka, Katarzyna Muszyńska, Paweł Polański – członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki.