Foosung otrzymał pozwolenie na budowę. Budowa nowego zakładu na Polu Południowym coraz bliżej

Foosung otrzymał pozwolenie na budowę. Budowa nowego zakładu na Polu Południowym coraz bliżej

Firma Foosung Poland pozyskała zgody środowiskowe oraz pozwolenie budowlane, jak również pozwolenia na budowę bocznicy kolejowej, co znacząco zbliża firmę do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Obecnie w fabryce ulokowanej w Korei Południowej kończy się proces sprawdzania próbek produktu, który docelowo wytwarzany będzie w polskim oddziale i po otrzymaniu pozytywnych wyników testów, możliwe będzie rozpoczęcie budowy zakładu.

Nowy prezes koreańskiego koncernu grupy Foosung przyjechał do Kędzierzyna-Koźla. Gook Hur spotkał się z prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabiną Nowosielską, zastępcą prezydenta Arturem Maruszczakiem, wiceprezesem zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jackiem Bialikiem oraz prezesem Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Alicją Górską. Firmę Foosung Poland Sp. z o.o. reprezentował jej dyrektor zarządzający Mintaek Lim.

Spotkanie rozpoczęło się w Centrum Obsługi Inwestora, gdzie szef południowokoreańskiego giganta miał okazję obejrzeć prezentację poświęconą miastu, a także opowiedzieć o kolejnych krokach zaplanowanej inwestycji. Dyskutowano o kwestiach realizacji bocznicy kolejowej, wiele uwagi poświęcono również tematowi zatrudnienia pracowników. W ramach harmonogramu spotkania odbyła się również wizyta studyjna na terenach inwestycyjnych Pola Południowego.

Firma Foosung Poland Sp. z o.o., należąca do południowokoreańskiej grupy Foosung,  otrzymała decyzję o wsparciu udzieloną inwestorowi przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w marcu 2019r. W lipcu 2019 r. nastąpiło zbycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na rzecz Foosung Poland Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego około 20 ha nieruchomości gruntowej położonej na Polu Południowym. Zgodnie z deklaracją złożoną przez inwestora, nakładem środków inwestycyjnych wynoszących około 370 milionów złotych, na terenie Pola Południowego powstanie nowoczesny zakład produkcyjno-usługowy nieorganicznych związków fluorowych wykorzystywanych jako komponent do produkcji baterii akumulatorowych. To pierwszy w Europie projekt, który zakłada produkcję LIPF6, czyli heksafluorofosforanu litu – kluczowego składnika elektrolitu w akumulatorach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Inwestor przewiduje utworzenie wstępnie 80 a docelowo ok. 150 nowych miejsc pracy.