„Chemiczna głowa” - konkurs dla młodych chemików

„Chemiczna głowa” - konkurs dla młodych chemików

Konkurs chemiczny stał się już tradycją Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach, w tym roku odbyła się jego siódma edycja. Tym razem w zmaganiach wzięli udział uczniowie z aż siedemnastu szkół.

Podczas konkursu nawet publiczność, pięcioosobowe grupy towarzyszące drużynom również zostają zaangażowane w zmagania i rozwiązują na auli zadania z zakresu chemii. Dzięki temu konkurs jest bardzo interaktywny i nikt nie ma prawa się nudzić podczas jego trwania. Do zmagań właściwych przystępują natomiast trzyosobowe drużyny, które muszą zmierzyć się ze sprawdzianem wiedzy w części teoretycznej konkursu i testem umiejętności praktycznych w części laboratoryjnej.

– Chcemy promować chemię jako naukę, kierunek kształcenia zawodowego – mówiła o konkursie Anna Ledwig, nauczycielka chemii i organizatorka konkursu. – Zakłady chemiczne znajdujące się na terenie naszego powiatu będą potrzebować pracowników, dlatego stawiamy na kształcenie młodzieży w tym kierunku.

Podczas konkursu doszło również do precedensowego podpisania porozumienia między Szkołą Podstawową nr 6 a Zespołem Szkół nr 3.

– Dzisiejsze porozumienie to jest coś nowego – tłumaczył dyrektor ZS nr 3 Adam Kania. – Do tej pory szkoły średnie i ponadgimnazjalne zawierały porozumienia z uczelniami. Do tej pory nie słyszałem, żeby szkoła średnia zawarła porozumienie z podstawową. Pani dyrektor Nowacka zwróciła się do mnie z takim pomysłem, a że u mnie od pomysłu do realizacji droga jest bardzo krótka, to spotkaliśmy się parę razy, wypracowaliśmy wspólne porozumienie, które dziś zostało finalnie podpisane, i nauczyciele chemii będą mogli już współpracować. Głownie chodzi o zajęcia u nas w szkole w laboratorium, bo nie ma takich laboratoriów w innych szkołach.

Dzięki temu porozumieniu dzieci ze szkół podstawowych uzyskają nie tylko większą wiedzę z dziedziny chemii, ale nabiorą też praktycznego doświadczenia, którego nie sposób zdobyć nigdzie indziej jak w laboratorium.

Wyniki Konkursu Chemicznego „Chemiczna Głowa”

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu

(skład drużyny: Marek Michalik, Natalia Szymańska, Bartosz Kotowicz)

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nysie

(skład drużyny: Jakub Bulik, Daria Panas, Bartosz Rajczyk)

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rudzińcu

(skład drużyny: Adam Kancy, Jakub Gniecki, Błażej Hasa)

IV miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie

(skład drużyny: Bartosz Chomiński, Marta Kaczor, Miłosz Szewczyk)

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

(skład drużyny: Zofia Mikrut, Oliwia Stasiak, Michał Rabiej)

Nagrodzeni uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów z części teoretycznej

I miejsce – Marek Michalik (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu)

II miejsce – Adam Kancy (Szkoła Podstawowa w Rudzińcu)

III miejsce – Piotr Cichoń (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu)

IV miejsce – Jakub Bulik (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nysie)

Szkoły nagrodzone w Konkursie Chemicznym dla grupy kibiców

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nysie